Privacy statement
Dit is de Privacy Statement van I-Rent n Go  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67051456, hierna te noemen: I-Rent n Go..

Bescherming persoonsgegevens
I-Rent n Go vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze website in te voeren, gaat u er mee akkoord dat I-Rent n Go die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens
I-Rent n Go verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. I-Rent n Go gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen etc. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat I-Rent n Go zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

Inzage, correctie en verzet
U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door I-Rent n Go zijn verwerkt. I-Rent n Go kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van I-Rent n Go (Doesburgweg 2 2803 PL Gouda, e-mail: info@irentngo.nl). I-Rent n Go zal een dergelijk verzoek altijd honoreren.

Wijzigingen
I-Rent n Go behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.

 

 

Terug